Press "Enter" to skip to content

Utisgad Journal | Vol 2 – Issue 2

International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies
Utisgad Journal | Volume 2 – Issue 2 | December, 2022
GENERIC FILE
TABLE OF CONTENTS
(Volume 2 – Issue 2: Article Acceptance Ratio: %60)
Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-0111
Title: BREXİT: BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ YANSIMALARI
Author: Kevser Ezgi KAYNAR
*Click to read Abstract Full Paper

Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-1511
Title: İŞYERİNDE SİBER ZORBALIK KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ
Author: Gaye ONAN
*Click to read Abstract Full Paper

Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-702
Title: SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION “EARLY CHILDHOOD”
Authors: Neriman ARAL & Emine ARSLAN KILIÇOĞLU
*Click to read Abstract Full Paper
Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-708
Title: OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİL İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Author: Süleyman DEMİREL
*Click to read Abstract | Full Paper
Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-701
Title: KİŞİSEL DEĞERLER, TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE ULUSAL KİMLİĞİN KÜLTÜREL VE ULUSAL TEMALI REKLAMLARA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Authors: Ayla SEZGİNER & Bilsen BİLGİLİ
*Click to read Abstract Full Paper
Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-710
Title: TÜKETİCİLERİN E-KUPON KULLANMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Authors: Hatice DOĞAN SÜDAŞ & Tuğba KARTOP
*Click to read Abstract Full Paper