Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-2-710

Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-710
Title: TÜKETİCİLERİN E-KUPON KULLANMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Authors: Hatice DOĞAN SÜDAŞ & Tuğba KARTOP

ÖZET

Tüketiciler genel anlamda ürün ve hizmet alımlarında, en iyi ürünü en uygun fiyata elde etmek isterler. İşletmelerse tüketicilerin tercihlerini kendi ürünlerinden yana kullanmaları için ikna etmek amacıyla, reklam, satış geliştirme, kişisel satış gibi birçok araç kullanırlar. İşletmelerin tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olan faktörleri çeşitli açılardan inceleyerek uzun süreli müşteri portföyü oluşturmak amacıyla başvurduğu yöntemlerden biri de tüketicilere kupon kullanma imkânı sağlamaktır. Bu çalışmada satış promosyonu faaliyetlerinden e-kupon kullanma davranışını etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır. E-kuponlar internet üzerinden ulaşılabilen ve kontrolü sağlanabilen bir satış geliştirme aracıdır. Tüketiciler web sitelerinde gezinerek veya arama motorlarını kullanarak istedikleri zaman rahatlıkla e-kuponları elde edebilirler. Ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulması sürecinde yararlanılan mobil pazarlama faaliyetlerinden biri olan mobil kuponlar, tüketicilerle iletişim sürecinde satış geliştirme aracı olarak kullanılmakta olup, işletmelerin pazarlama faaliyetleri açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. Profesyonel veri toplama hizmeti sağlayan bir araştırma şirketi tarafından anket yöntemiyle toplanan veriler, regresyon analizi uygulanarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda algılanan para tasarrufu, subjektif normlar, algılanan değer, bilgi teknolojilerinde kişisel yenilikçilik faktörlerinin gelecekte kupon kullanımı niyetini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Çalışma sonuçlarının akademik yazına ve uygulamacılara katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords: E-Kupon, E- Kupon Tercihi, Kupon Kullanımı

JEL Kodları: M10, M31

INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ INTESION TO USE E-COUPONS

ABSTRACT

Consumers generally want to get the best product at the most affordable price in their purchase of goods and services. Businesses, on the other hand, use many tools such as advertising, sales enhancement and personal sales to persuade consumers to use their preferences for their own products. One of the methods that businesses use to create a long-term customer portfolio by examining the factors that affect consumers’ purchasing decisions from various angles is to provide consumers with the opportunity to use coupons. In this study, it is aimed to examine the factors affecting the behavior of using e-coupons from sales promotion activities. E-coupons are a sales development tool that can be accessed and controlled on the internet. Consumers can easily get e-coupons whenever they want by surfing private websites or using search engines. For the e-retailer, the store atmosphere is an important marketing element, which both helps to gain a competitive advantage and plays a role in keeping the customer on the site and shaping the customer’s final decision regarding the site. The data collected by a survey company that provides professional data collection service was evaluated by applying regression analysis. As a result of the analysis, it was found that perceived money savings, subjective norms, perceived value, personal innovativeness in information technologies positively affect the intention to use coupons in the future.The results of the study are expected to contribute to academic literature and practitioners.

Keywords: E-Coupon, E-Coupon Preference, Coupon Usage

JEL Codes: M10, M31