Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2023-3-1-2406

Paper ID: UTISGAD-2023-3-1-2406
Title: SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI (SİHA) SEKTÖRÜNDE STRATEJİK YÖNETİM: TÜRKİYE’NİN REKABET STRATEJİSİ
Author: Rahmi Erkut ERDİNÇLER


ÖZET

Son yıllarda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) hem ülkemizde hem de dünyada oldukça ilgi görmektedir. Yüksek teknoloji ve sürdürülebilir bir AR-GE altyapısı gerektiren bu ürünler, sahip oldukları yetenekler ve başarı sağladıkları görevler yönünden birer “oyun değiştiren” kuvvet çarpanı olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu stratejik askeri ürünleri sadece belli başlı ülkeler geliştirebilmekte ve bu ürünleri üretebilen ülkeler, SİHA ihracatı noktasında oldukça seçici davranmaktadır. Böyle bir konjonktürde, yakın zamana kadar izleyici olan Türkiye, son 10 yılda büyük bir atılım sağlayarak bugün SİHA üretimi ve ihracat başarısında sayılı ülkeler arasına girmiştir. Bu çalışmada SİHA sektörü hakkında bir değerlendirme yapılarak rekabet stratejileri açısından Türkiye’nin uyguladığı rekabet stratejisi ele alınmıştır. Araştırmanın çıkış sorusu olan, stratejik öneme sahip, ihracatı oldukça kısıtlı ve pahalı ürünler olan İHA sektöründe Türkiye nasıl etkin bir aktör olduğu ve küresel rekabetin neden kızıştığı açıklanmaya çalışılmıştır. Literatür analizi ile ele alınmış bu çalışmada sayısal veriler sunan platformların kaynakları ile desteklenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Rekabet Stratejileri, Stratejik Yönetim, Türkiye

Jel Kodları: M31, L11


STRATEGIC MANAGEMENT IN THE UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLES (UCAV) INDUSTRY: TÜRKİYE’S COMPETITIVE STRATEGY

ABSTRACT

In recent years, Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) have attracted a lot of attention both in our country and in the world. These products, which require high technology and a sustainable R&D infrastructure, stand out as “game-changing” force multipliers in terms of their abilities and the tasks they achieve. However, only certain countries can develop these strategic military products, and the countries that can produce these products are very selective in terms of UAV exports. In such a conjuncture, Türkiye, which has been a spectator until recently, has made a great leap forward in the last 10 years and has become one of the few countries in the production and export success of UCAVs. In this study, an evaluation was made about the UCAVs sector and Türkiye’s competitive strategy was discussed in terms of competitive strategies. It has been tried to explain how Türkiye is an effective actor in the UAV sector, which is the starting question of the research, which has strategic importance, exports are very limited and expensive, and why the global competition is heating up. In this study, which was handled with literature analysis, it was supported by the resources of the platforms that offer numerical data.

Keywords: Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV), Competition Strategies, Strategic Management, Türkiye

Jel Codes:  M31, L11