Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-05-2021-3835.V1

Paper ID: UTISGAD-05-2021-3835.V1
Title: ERKEK KUAFÖRÜ İŞLETMELERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Authors: Özkan KAYA & Metin OCAK

Özet
İnsanların temel ihtiyaçlarından olan saç bakım ve onarım faaliyeti hijyen açısından oldukça önemlidir. Bir meslek grubu olan kuaför işletmeleri insanların bu temel ihtiyacına hizmet vermektedir. Bu araştırmada, bir meslek grubu olan erkek kuaför işletmeleri özelinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Bu maksatla; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak Kahramanmaraş ilinde 50 erkek kuaförü, 2 Meslek Odası ve 2 Mesleki Eğitim Merkezi yöneticisi olmak üzere toplam (n=54) kişi ile iki aşamalı mülakat yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (Fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmış, veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda erkek kuaförlerinin sorun alanları belirlenmiş ve bu sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Elde edilen bulgular, mevcut literatür kapsamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkek Kuaförü İşletmeleri, Sorunlar, Çözümler, Olgu Bilim

JEL Kodları: M10, L80, J80


A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PROBLEMS AND SOLUTIONS OF MEN’S HAIRDRESSERS

Hair care, which is one of the basic needs of humans, is essential in terms of hygiene. Hairdressing businesses, which are an occupational group, serve this basic need of humans. In this study, it is aimed to determine the problems experienced in men’s hairdressing businesses, and to develop solutions for these problems. Two-stage interviews were conducted with 50 barbers, 2 Professional Chambers’ and 2 Vocational Training Center managers (n = 54) in Kahramanmaraş City using purposive sampling method. In the study, a qualitative research design phenomenology was used and the data were analyzed through content analysis method. As a result of the analysis, the problem areas of men’s hairdressers were determined and solutions were developed for these problem areas. The findings obtained are discussed in the context of the current literature.

Keywords: Men’s Hairdresser Businesses, Problems, Solutions, Phenomenology.

JEL Codes: M10, L80, J80