Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2023-3-2-1606

Paper ID: UTISGAD-2023-3-2-1606
Title: SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Author: Mustafa BEKMEZCİ & Dilara Berrak TARHAN


ÖZET

Soğuk zincir lojistiği, taze tarım ürünleri ve donmuş gıda ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini korumak ve kayıpları azaltmak için hayati öneme sahiptir. Son yıllarda, soğuk zincir lojistiğinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmeye odaklanan çok sayıda araştırma yapılmıştır ve sonuçların, soğuk zincir endüstrisinde yeniliğin teşvik edilmesi, teknolojilerin uygulanması, tesislerin ve ekipmanın iyileştirilmesi ve yönetimin optimize edilmesi için önemli etkileri vardır. Bu literatür taraması, aktif araştırma alanlarını, mevcut araştırma durumundaki boşlukları ve soğuk zincir lojistiği alanında Türkiye’de yaşanan zorlukları tartışmaktadır. Bu makalede, özellikle Türkiye’de yaşanan zorluklara odaklanılmış ve soğuk zincir lojistiğinin gelecekteki kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Zincir, Lojistik, Literatür Taraması

JEL Codes: M11, L10, Q18


A LITERATURE REVIEW ON COLD CHAIN LOGISTICS: THE CASE OF TÜRKİYE

ABSTRACT

Cold chain logistics are vital to maintaining the quality and safety of fresh agricultural products and frozen food products and reducing losses. In recent years, a great deal of research has focused on improving the efficiency and sustainability of cold chain logistics and the results have significant implications for promoting innovation in the cold chain industry, implementing technologies, improving facilities and equipment, and optimizing management. This literature review discusses active research areas, gaps in the current research situation, and challenges in cold chain logistics in Türkiye. In this article, the difficulties experienced in Türkiye are focused and suggestions aimed at increasing the future quality and efficiency of cold chain logistics are discussed.

Keywords: Cold Chain, Logistics, Literature Review

JEL Codes: M11, L10, Q18