Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-1-108

Paper ID: UTISGAD-2022-2-1-108
Title: KATILIM ENDEKSİ İLE FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU VE BIST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: Toprak Ferdi KARAKUŞ & Gamze VURAL

ÖZET

Faize karşı duyarlı olan yatırımcılar için katılım endeksleri önemli bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Faize dayalı gelir ve giderlerinin düşüklüğü sebebiyle, katılım endeksinde işlem gören firmaların faiz değişimlerinden diğer endekslerdeki şirketler kadar etkilenmemesi beklenmektedir. Bu çalışmada dolar kuru ve faiz oranındaki değişimlerin, katılım endeksleri getirileri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bağımlı değişken olarak KATLM30, KAT50 VE KATMP endeksleri, bağımsız değişken olarak döviz kuru, gecelik ortalama faiz oranları ve Borsa İstanbul 100 endeksi aylık getirileri kullanılmıştır. Çalışmada basit regresyon modeli ve korelasyon kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, faiz oranında yaşanan değişme ile BİST100 Endeksi ve katılım endekslerinin getirileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır; öte yandan faiz oranındaki değişimin bu endeksler üzerinde anlamlı bir açıklama gücü oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Bir diğer bulgu ise, kurlardaki yükselişin endeks getirileri üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Son olarak, dolar kurundaki değişimin, KAT50 ve KATMP endeks getirilerindeki değişimleri açıklama gücünün oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışma bulguları, alan yazınını destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Katılım Endeksi, Döviz Kuru, Faiz Oranı, Endeks Getirileri, BIST100 Endeksi