Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-1-107

Paper ID: UTISGAD-2022-2-1-107
Title: TARIM-GIDA TEDARİK ZİNCİRİ RİSK YÖNETİMİ
Author: Atiye TÜMENBATUR

ÖZET

Tarım-gıda tedarik zincirleri, ürün bütünlüğünün hayati önem taşıdığı karmaşık, dinamik ve zaman açısından kritik bir ortamda çalışmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda güvenli gıda kavramı ön plana çıkmaktadır. Sağlıklı bir beslenme için güvenli ve besin değeri yüksek besinlerin tüketilmesi önemlidir. Dolayısıyla sağlıklı yani, fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan temiz ve güvenli gıdanın bireylerin sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde işlenmiş ve korunmuş olması gerekmektedir. Sağlıklı ve güvenli olmayan gıda toplum sağlığını olumsuz etkilediği gibi gıda kayıplarına da neden olarak gıda güvencesinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Üretim sırasındaki bazı hatalı uygulamalar gıda güvenliğini etkileyen önemli tehlike unsurlarıdır. Bununla birlikte ürünün üretimden tüketime kadar olan ve hatta tüketim noktasında geçirdiği süreçler boyunca fiziksel, biyolojik ve kimyasal bulaşmalardan kaynaklı tehlikeler bulunmaktadır. Bunlar gibi birçok sebeplerden dolayı üretilen gıdalarda riskler ortaya çıkmaktadır. Bu durum gıda zehirlenmelerine yol açmaktadır.  Bu çalışma kapsamında öncelikle tarım-gıda tedarik zincirinde ürünün geçirdiği her aşamada meydana gelebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler belirlenmiştir. İkinci aşamada ise FMEA yöntemi ile risk hesaplaması yapılmıştır. Bulgular ve sonuç bölümünde ise sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı gıdaya erişim için önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarım-Gıda Risk Yönetimi, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Gıda, Balık Kılçığı Diyagramı, FMEA