Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-1-105

Paper ID: UTISGAD-2022-2-1-105
Title: TÜKETİCİLERİN MOBİL UYGULAMALARI SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TÜKETİM DEĞERLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Authors: Abdil ARIK, Funda BAÇKIR & Hatice DOĞAN SÜDAŞ

ÖZET

Bu çalışmada tüketicilerin mobil uygulamaları satın alma niyetine etki eden faktörler tüketici tercihlerinin belirleyicilerinden biri olan tüketim değerleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada Tüketim Değerleri Teorisi’nde yer alan fonksiyonel değer, sosyal değer, duygusal değer, epistemik değer ve durumsal değer sınıflandırmasından yararlanılmıştır. Çalışmada ayrıca; uygulama hakkındaki ağızdan ağıza iletişim, uygulama oyları, ücretsiz alternatifler ve uygulamanın denenebilirliği gibi mobil uygulamalara özgü faktörlerin etkisi de incelenmiştir. Çalışmanın verileri mobil uygulama kullanan 302 tüketiciden elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, fonksiyonel değer, sosyal değer, uygulama hakkındaki ağızdan ağıza iletişim ve denenebilirliğinin mobil uygulamaları satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Duygusal değer, epistemik değer, durumsal değer, uygulama oyları ve ücretsiz alternatif uygulamaların var olmasının mobil uygulama satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Ücretli Mobil Uygulamalar, Tüketim Değerleri, Satın Alma Niyeti

Download “UTISGAD-2022-2-1-105”

UTISGAD-2022-2-1-105.pdf – Downloaded 1490 times – 1.11 MB