Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-1-102

Paper ID: UTISGAD-2022-2-1-102

Title: TÜRKİYE’DE C KUŞAĞININ AKILLI TELEFONLARA YÖNELİK TÜKETİM ALGISI

Author: Hatice BAYSAL

ÖZET

Dijitalleşme sürecine tanıklık ettiğimiz günümüzde ekonomik, toplumsal, siyasal, sosyo-kültürel açılardan büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm Covid-19 süreciyle birlikte ivme kazanmış; mobil teknolojiler gündelik yaşam pratiklerimizden biri haline gelmiştir. Günümüz bireyleri için özellikle akıllı telefonlar, geçmişten çok daha farklı bir anlam ifade etmektedir. Teknolojik değişim sürecinin içine doğmuş olan; internetsiz, mobil telefonsuz bir dünyanın varlığını bilmeyen ve “C Kuşağı” olarak adlandırılan kuşağın dijital yaşam tarzının,  pek çok alanda bilindik kalıpları yıkması beklenmektedir. Dijital ortamda kendi içeriğini oluşturan ve dağıtan, istediği bilgiye istediği anda ulaşabilen, değişime karşı adaptasyonu, yaratıcılıkları yüksek olan ve yaşamlarının odağında hız bulunan bu kuşağın farklı bir yaşam pratiğine sahip olduğu açıktır. Alışılmış kalıpların dışında tanımlanan C Kuşağının akıllı telefonlara yönelik tüketim algılarının tespiti amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 2020’lerde dünyada etkili bir tüketici kitle olarak ağırlığının hissedileceği belirtilen C kuşağının, mobil tüketim ortamındaki tüketim algılarına yönelik tespitlerin hem alan yazına hem de planlama açısından uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle araştırmada, alınan izin doğrultusunda, SEKAM’ın 2017 yılında 5.917 kişilik geniş bir katılımcı ile gerçekleştirdiği “Türkiye’de Gençlik: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri” konulu araştırma verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, C Kuşağı için akıllı telefonların bir statü sembolü olmaktan daha çok işlevselliğinin ön planda tutulduğu; bireyin itibarı ile akıllı telefon modeli arasında ilişki kurulmadığı; bu kuşağın 15-18 yaş grubunda bir yaşam tarzı olarak algılanma eğiliminin daha yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: C Kuşağı, Mobil Teknoloji, Akıllı Telefon, Tüketim Kültürü.