Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-10-2021-5358.V3

Paper ID: UTISGAD-10-2021-5358.V3
Title: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE ULUSLARARASI TİCARET
Author: Beyhan İNCEKARA

ÖZET

Küresel ölçekte ekonomi ağlarının yeniden düzenlendiği dönemde, denizciliğin ön planda olduğu bir çağ yaşanmaktadır. Ulusların ekonomik işlevlerini arttırdığı, limanların genişlediği ve gemiciliğin yükseldiği bir dönemde denizler üzerindeki hakimiyetin de önemi artmaktadır. Uluslararası ticaret yollarının hakimiyeti ve stratejik konumların deniz ticareti üzerindeki rolünün arttığı bu süreçte küreselleşmenin yükselmesi de tesadüfi değildir. Küreselleşme ve denizciliğin aynı oranda genişleyerek ilerlediğini gözlemleyerek karşılıklı bir faydalanmadan bahsetmek mümkün olacaktır. Bu noktada küreselleşmenin getirdiği ticaret yollarının önemi vurgusu son derece kritik bir konudur. Bu çalışmada, artan uluslararası ticaretin daha az maliyetli olan ve yük taşımacılığında dünya ülkelerince en çok tercih edilen denizyolu taşımacılığı ve bu ulaştırma modunun deniz hakimiyetlerindeki rolü, denizlerde hakimiyet noktasında büyüme stratejileri ve deniz taşımacılığında güncel yaklaşımlar konusu incelenmektedir. Buna ilave olarak denizyolu taşımacılığında büyüme stratejilerinin geldiği noktada önemli hususlara değinilmektedir. Çalışmada analitik analiz yapılmakta olup, denizyolu taşımacılığının küresel iklim değişikliğiyle öneminin daha da artacağı, daha yeni teknolojilerle konteynırlaşmada gelişmenin devam edeceği ve yeni pazarlara uyum sağlanması için politika önerileri gibi bulgulara yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Makroekonomi

JEL Kodları: R40, F10, E00 


SEA TRANSPORT AND INTERNATIONAL TRADE

ABSTRACT

In the period when economic networks are reorganized on a global scale, there is an era in which maritime is at the forefront. At a time when nations are increasing their economic functions, ports are expanding and maritime transport is increasing, the importance of dominance in the seas is also increasing. It is not a coincidence that the rise of globalization in this process, where the dominance of international trade routes and the role of strategic locations on maritime trade increase. By observing that globalization and shipping are expanding at the same rate, it will be possible to talk about a mutual benefit. At this point, the emphasis on the importance of trade routes brought by globalization is an extremely critical issue. In this study, the role of maritime dominance on international trade, which takes place in parallel with globalization and maritime transport, growth strategies at the point of dominance in the seas, current approaches in maritime transport will be evaluated under various headings.

Keywords: Transportion Economics, International Trade, Macroeconomics

JEL Codes: R40, F10, E00