Press "Enter" to skip to content

UTISGAD Dergisi Hakkında

Türkiye’de ve dünyada meslek örgütlerinin akademik araştırmalara destek olması iş süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artıracaktır.

Akademik araştırmaların paydaşları ile paylaşılabilmesi için süreli yayınlara ihtiyaç bulunmaktadır. Akademik/bilimsel dergiler, belirli bir alana ait araştırmaların yayımlandığı süreli yayınları ifade etmektedir.

Türkiye genelindeki meslek örgütleri incelendiğinde çeşitli kurum ve kuruluşların süreli yayınlarının mevcut olduğu görülmüştür. Bakanlıkların, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, özel işletmelerin ve gerçek kişilerin akademik/bilimsel dergi yayıncılığı yaptığı düşünüldüğünde alana dair bir eksiklik olduğu görülmektedir.

Buna göre, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar arasında süreli yayın hizmeti veren bir kurum/kuruluş bulunmamaktadır. Alanında ilk olmayı ve fark yaratmayı hedefleyen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın işletmecilik, girişimcilik, ticaret ve sanayi konulu akademik araştırmalar başta olmak üzere oda ve borsaların yönetim kademesini, personelini ve üyelerini ilgilendiren sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsayıcı konularda ücretsiz olarak çevrimiçi dergi yayıncılığına başlaması önem taşımaktadır.

Dergi kapsamında yayımlanacak olan nitelikli araştırmaların ülkemizdeki ve dünyadaki işletmeler ve girişimci adayları için olumlu çıktılar yaratması öngörülmektedir. Odamız tarafından yayımlanacak olan International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (Uluslararası Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi) isimli akademik derginin tüm sosyal paydaşlarımıza bilim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası