Press "Enter" to skip to content

UTISGAD (VOL 1 – ISSUE 1) has been published…

Volume 1 – Issue 1 of International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (UTISGAD) has been published online in July, 2021…

UTISGAD | VOLUME 1 – ISSUE 1 | JULY, 2021
GENERIC FILE – TABLE OF CONTENTS
ERKEK KUAFÖRÜ İŞLETMELERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PROBLEMS AND SOLUTIONS OF MEN’S HAIRDRESSERS
Özkan KAYA & Metin OCAK
BİTCOİN GETİRİLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN FİNANSAL GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF FINANCIAL INDICATORS AFFECTING BITCOIN RETURNS
Ecem ÖZHAN
ULUSLARARASI PAZARLAMADA KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ETKİSİ: ÖRNEK OLAYLARIN İNCELENMESİ
THE IMPACT OF CULTURAL DIFFERENCES IN INTERNATIONAL MARKETING: EXAMINING CASE STUDIES
Esra ÖZTÜRK
ALGI YÖNETİMİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ
PERCEPTION MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES
Şakir ZENGİN& Mustafa BEKMEZCİ
ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGELERİNİN DAMGA VERGİSİ ÖZELİNDE İNCELENMESİ
REVIEW OF MEDIATION AGREEMENT DOCUMENTS ON STAMP TAX
Metehan TOPSAKAL