Press "Enter" to skip to content

Turkish

International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (UTISGAD), çift kör hakemli, açık erişimli, çevrimiçi ve bilimsel bir dergidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Silifke ilçesindeki temsilcisi konumundaki Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) tarafından 2021 yılında kurulmuştur.

Her yıl Temmuz ve Aralık ayında online olarak yayınlanması ve Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmaları kapsaması planlanmaktadır. UTISGAD, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış özgün ve seçkin çalışmaları yayınlamayı ve ilgili alanlardaki en son gelişmeleri ve araştırmaları bilim insanlarına ve okuyuculara aktarmayı amaçlamaktadır.

Ticaret, Sanayi, Girişimcilik konuları başta olmak üzere işletme yöneticilerinin ve konuyla ilgili çalışma yapan bilim insanlarının bakış açılarına katkı sunmak amacıyla yayın hayatına başlayan dergimiz disiplinlerarası bir dergi olarak ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’de ve dünyada meslek örgütlerinin akademik araştırmalara destek olması iş süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artıracaktır. Akademik araştırmaların paydaşları ile paylaşılabilmesi için süreli yayınlara ihtiyaç bulunmaktadır. Akademik/bilimsel dergiler, belirli bir alana ait araştırmaların yayımlandığı süreli yayınları ifade etmektedir. Türkiye genelindeki meslek örgütleri incelendiğinde çeşitli kurum ve kuruluşların süreli yayınlarının mevcut olduğu görülmüştür. Bakanlıkların, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, özel işletmelerin ve gerçek kişilerin akademik/bilimsel dergi yayıncılığı yaptığı düşünüldüğünde alana dair bir eksiklik olduğu görülmektedir.

Buna göre, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar arasında süreli yayın hizmeti veren bir kurum/kuruluş bulunmamaktadır. Alanında ilk olmayı ve fark yaratmayı hedefleyen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın işletmecilik, girişimcilik, ticaret ve sanayi konulu akademik araştırmalar başta olmak üzere oda ve borsaların yönetim kademesini, personelini ve üyelerini ilgilendiren sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsayıcı konularda ücretsiz olarak çevrimiçi dergi yayıncılığına başlaması önem taşımaktadır. Dergi kapsamında yayımlanacak olan nitelikli araştırmaların ülkemizdeki işletmeler ve girişimci adayları için olumlu çıktılar yaratması ön görülmektedir.