Press "Enter" to skip to content

Değerlendirme & Yayın Süreci

Dergi, metindeki diğer tanımlayıcı özellikler nedeniyle imkansız olmadığı sürece, hem hakemin hem de yazarın kimliğinin her iki taraftan gizlendiği çift-kör hakem değerlendirme politikasına bağlıdır.

Dergi, her yıl Temmuz ve Aralık aylarında çevrimiçi olarak yayınlanır ve Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Editör İnceleme Süreci: Tüm çalışmalar öncelikle Editör Kurulu tarafından içerik ve biçimsel özellikler kapsamında incelenir ve sadece derginin bilimsel ve editoryal standartlarını karşılayan, derginin amaç ve kapsamına uyan makaleler Hakem Kuruluna değerlendirme amaçlı incelemeye gönderilir.

Makalelerin E-Reviewer sistemi üzerinden gönderilmiş olması esastır. Mail yoluyla gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz.

Hakem Değerlendirme Süreci: Her makale en az iki hakem tarafından incelenir.

Yazarlardan, hakem olarak hizmet vermeye uygun olabilecek nitelikli ancak bağımsız iki hakemin isimlerini, bağlantılarını ve iletişim bilgilerini önermeleri istenebilir. Önerilen hakemler farklı kurumlardan olmaları zorunludur. Editörler, bu kişilerin tümünü veya herhangi birini hakem olarak kullanmak zorunda değildir. Hakem önerilerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • İnceleme yapan kişinin, gönderiminiz hakkında önceden bilgisi olmamalıdır.
 • Hakem, yakın zamanda yazarların hiçbiriyle işbirliği yapmamış olmalıdır.
 • Herhangi bir yazarla aynı kurumdan hakem adaylarına izin verilmez.

Yayın Süreci:

 • “Yazım Kuralları” menüsündeki sayfaları dikkatlice okumalısınız.
 • Çalışmanızı uygun dergiye gönderdiğinizden ve içeriğinizin doğru ve okunabilir olduğundan emin olunuz.
 • Çalışmanızı e-Reviewer sistemi üzerinden gönderiniz. (Lütfen editöre e-posta göndermeyiniz.)
 • Makale sisteme yüklendikten sonra yazar tarafından ilgili süreç sistem üzerinden kontrol edilebilmektedir.
 • Makale İntihal Programları aracılığıyla ile kontrol edilecektir.
 • Makale biçimsel ve içerik açısından uygun bulunduğunda çift kör hakem değerlendirmesi için Hakem Kurulu üyelerine gönderilecektir.
 • Çift kör hakem inceleme raporuna göre, editör makaleyi kabul etme veya reddetme kararı alır veya editör, önerilen değişikliklerden sonra makalenin yeniden gönderilmesi kararını alabilir.
 • Makalenin değerlendirme sonrası kabul edilmesi durumunda, yazara 5-7 gün içinde bildiri kabulünü ilişkin e-posta gönderilir.
 • Tüm sürecin 2 aylık dönem içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.
 • Diğer sorularınız için editöre mail gönderebilirsiniz. (utisgad@gmail.com)